1. Strona główna

 2. Gram

  1. Wybierz instrument
  2. Wybierz rolę
  3. Wyświetlam
  4. Steruję
 3. Zarządzam

  1. Zarządzam piosenkami
  2. Zarządzam instrumentami
  3. Zarządzam setlistami
  4. Kopia zapasowa

Strona główna

Na stronie głównej możesz wybrać jedną z dwóch opcji używania aplikacji.

Pierwsza - gram - służy do wyświetlania piosenek dla członków zespołu.

Druga - zarządzam - służy do przygotowania bazy piosenek, instrumentów czy setlist, a także zarządzania kopiami zapasowymi.

Na stronie głównej możesz również wybrać język polski lub angielski, klikając jedną z flag znajdującą się na górze ekranu. Możesz też wybrać jeden z dwóch motywów - ciemny bądź jasny. Do użycia tej opcji musisz mieć włączoną w przeglądarce obsługę plików cookie.

Motyw możesz również zmieniać z paska menu w dowolnym miejscu w aplikacji.

Gram

Opcja gram służy do wyświetlania wcześniej przygotowanych tekstów, nut, akordów itp. wszystkim członkom zespołu.

Wybierz instrument

W pierwszym kroku wybierz instrument, jakiego będziesz używał. Dane później wyświetlanych piosenek będą wyświetlane dla Twojego instrumentu, jeśli istnieją. Jeśli nie istnieją, zobaczysz domyślne dane piosenki.

Wybierz rolę

W drugim kroku wybierz swoją rolę w zespole.

Jeśli wybierzesz opcję wyświetlam, będziesz mógł tylko wyświetlać zawartości piosenek.

Jeśli wybierzesz opcję zarządzam, będziesz decydował o wyborze setlist lub pojedynczych piosenek do wyświetlenia dla całego zespołu.

Wyświetlam

W tym widoku jesteś uzależniony od osoby, która steruje aplikacją. Możesz jedynie przeglądać dane piosenki wybranej przez osobę sterującą dostępne na Twój instrument.

Do obsługi tej funkcjonalności potrzebna jest włączona opcja obsługi JavaScript oraz Server-Side Events w przeglądarce. Domyślnie, w nowoczesnych przeglądarkach, te opcje są dostępne i włączone. Jeśli jednak masz z tym problem, spróbuj zmienić przeglądarkę na Google Chrome, Safari bądź Firefox

Jeśli przy Twoim instrumencie jest zaznaczona opcja metronomu, pojawi się on w tym widoku. Niestety nowe przeglądarki nie zawsze pozwalają na automatyczne odtwarzanie multimediów. Możliwe więc, że za pierwszym razem będziesz musiał kliknąć przycisk start przy metronomie, aby odtworzyć dźwięk. Przy kolejnych piosenkach nie powinno być już takiej konieczności.

Skalowanie zawartości

Aby zawartość wyświetlana na ekranie nie wychodziła poza jego szerokość należy wybrać ikonę dwóch strzałek skierowanych do wewnątrz () znajdującą się na czarnym pasku menu na górze strony. Skalowanie będzie dotyczyło tylko zawartości szerszych niż szerokość ekranu.

Aby wrócić do standardowego widoku należy wybrać ikonę dwóch strzałek skierowanych do zewnątrz () znajdującą się na czarnym pasku menu na górze strony.

Steruję

W tym widoku to Ty wybierasz, co inni mają mieć wyświetlone. Możesz wybrać pojedynczą piosenkę lub całą setlistę. Uwaga! To co wyświetla się u Ciebie nie wyświetli się u innych członków zespołu, dopóki nie wciśniesz w głównym widoku przycisku wyświetl wszystkim.

Przy wybranej setliście widoczne będą w górnej części ekranu przyciski <<, >> oraz wyświetl wszystkim. Pierwsze dwa służą do przełączania do poprzedniej bądź następnej piosenki. Przycisk wyświetl wszystkim sprawi, że w ciągu 5 sekund reszta zespołu będzie miała wyświetloną widniejącą na Twoim ekranie piosenkę.

Zarządzam setlistami

Przycisk wyświetla listę wszystkich setlist już istniejących. Z tego poziomu możesz wybrać playlistę do grania klikając przycisk z nazwą playlisty. Możesz też edytować piosenki zawarte w playliście oraz dodać nową playlistę.

Dodaj setliste
manual.play.role.control.setlist.add
Piosenki

Po wejściu do widoku piosenek w setliście możesz zmieniać ich kolejność łapiąc za strzałki po prawej stronie wybranej piosenki i przesuwając wiersz na żądaną pozycj

Szybka piosenka

manual.play.role.control.quick.song

Zarządzam

manual.manage.content

Zarządzam piosenkami

manual.manage.song.content

Dodaj piosenkę

manual.manage.song.add

Edytuj piosenkę

manual.manage.song.edit

Usuń

manual.manage.song.remove

Dodaj dane piosenki

manual.manage.song.add.data

Edytuj dane piosenki

manual.manage.song.edit.data

Zarządzam instrumentami

manual.manage.instrument.content

Dodaj instrument

manual.manage.instrument.add

Edytuj instrument

manual.manage.instrument.edit

Usuń

manual.manage.instrument.remove

Zarządzam setlistami

manual.manage.setlist.content

Piosenki

manual.manage.setlist.song

Dodaj setliste

manual.manage.setlist.add

Edytuj setliste

manual.manage.setlist.edit

Usuń

manual.manage.setlist.remove

Kopia zapasowa

manual.manage.backup.content

Stwórz kopię zapasową

manual.manage.backup.create

Załaduj dane z kopii zapasowej

manual.manage.backup.load

Wyślij kopie zapasowe na serwer

manual.manage.backup.send

Pobierz kopie zapasowe z serwera

manual.manage.backup.download

Wyślij kopie zapasowe na pamięć USB

manual.manage.backup.usb.send

Pobierz kopie zapasowe z pamięci USB

manual.manage.backup.usb.download